Feb 23, 2012

Ayurvedic patent medicines

Patent Medicines


 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P 
        | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Ayurvedic patent medicines/y


Ayurvedic patent medicines/x


Ayurvedic patent medicines/w


Ayurvedic patent medicines/v


Ayurvedic patent medicines/u


Ayurvedic patent medicines/t


Ayurvedic patent medicines/s


Ayurvedic patent medicines/r


Ayurvedic patent medicines/q


Ayurvedic patent medicines/p


Ayurvedic patent medicines/o


Ayurvedic patent medicines/n


Ayurvedic patent medicines/m


Ayurvedic patent medicines/l


Ayurvedic patent medicines/k


Ayurvedic patent medicines/j


Ayurvedic patent medicines/i


Ayurvedic patent medicines/h


Ayurvedic patent medicines/g


Ayurvedic patent medicines/f


Ayurvedic patent medicines/e


Ayurvedic patent medicines/d


Ayurvedic patent medicines/c


Ayurvedic patent medicines/b


Ayurvedic patent medicines/a

Amrtarista


Ayurvedic Classical Medicines/z


Ayurvedic Classical Medicines/x


Ayurvedic Classical Medicines/w


Ayurvedic Classical Medicines/u

( B.R. Raktapittadhikara 137-141)

Ayurvedic Classical Medicines/s


Ayurvedic Classical Medicines/r


Ayurvedic Classical Medicines/q


Ayurvedic Classical Medicines/p


Ayurvedic Classical Medicines/o


Ayurvedic Classical Medicines/n


Ayurvedic Classical Medicines/m


Ayurvedic Classical Medicines/l


Ayurvedic Classical Medicines/j


Ayurvedic Classical Medicines/i


Ayurvedic Classical Medicines/h

Hemadri rasa

Ayurvedic Classical Medicines/g


Ayurvedic Classical Medicines/f


Ayurvedic Classical Medicines/d


Ayurvedic Classical Medicines/c

chandanadi taila 

chandanabalalaksadi taila

chandanadi lauha 

chincadi lehyam 

chandrakala rasa 

chintamani rasa

chandanadi vati

chandrakala vati

chinchadi taila  

 chaturbhuja rasa

chaturmukha rasa

Chandanasava

 chandraprabha vati 

chitraka haritaki

Chitrakadi vati  

Feb 17, 2012

Ayurvedic Classical Medicines

 Classical Medicines

 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
        | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


 Rasashala Medicines 

Ayushkara yoga

Bhringamalaki / Bhringarajadi choorna

Dhatri chatussama avaleha

Drakshadi gutika

Guduchyadi rasayana

Hemadri rasa

Kalagnirudra rasa

Karshyapotaka rasa

Nagarjunabhra rasa

shilajitwadi loha

Talakeshwara rasa

Trijatakadi vati

Trinetra rasa
    


Popular Posts